Jag heter Jens Tornblad och är civilingenjör från Chalmers Väg- o Vattenbyggnadslinje där jag tog examen 1993. Under årens lopp har jag arbetat utan undantag i den tyngre verkstadsindustrin i branscher som tillverkning av rostfria stålrör, vattenkraft och framdrivning av fartyg. Yrkesrollerna har varierat och jag har erfarenhet från ett antal områden som produktionsteknik, utveckling, projektledning, konstruktion, dokumentation och eftermarknad. Det är i synnerhet eftermarknad med dess speciella omständigheter och krav som ligger mej varmast om hjärtat. Inom detta område har jag sysslat mycket med haveri- och kvalitetsutredningar samt utbildning.