Verksamhet

Verksamheten är primärt inriktad på verkstadsindustrins eftermarknad då jag har lång erfarenhet av de förhållanden och krav som finns inom denna.

Oztech AB erbjuder tjänster inom:

-Teknisk dokumentation.

-Haveriutredningar.

-Assistans vid kvalitetsutredningar vid haverier på system i drift.

-Riskbedömningar med hjälp av FMEA/FMECA.

-Assistans vid uppbyggnad av teknisk supportverksamhet.

-Assistans vid framtagning av underlag för certifiering.

-Framtagning av utbildningsmaterial. Både på svenska och engelska.

-Framtagning av instruktionsböcker. Både på svenska och engelska.

-Översättning till och från teknisk engelska. Jag har mångårig erfarenhet från företag där arbetsspråket är engelska.

-Framtagande av rutiner för CRM-mjukvaran Salesforce.