Hoppa till innehåll

Tjänster

Verksamheten har tre ben att stå på, örlogsfartyg och marin framdrivning, CE-märkning och maskinsäkerhet, samt konstruktion & tillverkningsunderlag.

Örlogsfartyg

Dokumentation inklusive kvalitetssäkring och styrning av processer. Hantering av de speciella krav som förknippas med örlogsfartyg.

Marin framdrivning

Rådgivning kring drivsystem, haveriutredningar samt besiktning i fält av fartyg och dess komponenter

CE-märkning & riskbedömning

Tillhandahåller CE-märkningens tekniska filer, inklusive riskanalys utifrån ställda krav.

Teknisk dokumentation

Framställning av tekniska dokument för styrning av kvalitetssäkring, strategier, mätprotokoll etc.

Konstruktion & tillverknings-underlag

Konstruktion och framställning av tillverkningsunderlag i Solidworks.

Oztech AB tillhandahåller även tjänster så som: